Blog

Met welke jaarplanning ga je volgend schooljaar aan de slag?

Met Faqta kun je op verschillende manieren werken. Als leerkracht geef je er jouw lessen mee zoals jij wilt. Daardoor kun je aansluiten op de behoeften van je leerlingen én ervoor zorgen dat het past bij de visie van je school. Dat zie je al terug in de lesopbouw van de thema’s. Geef een klassikale les wanneer je graag vertelt over een onderwerp dat jij leuk vindt. Je laat je klas steeds meer zelfstandig werken als ze daaraan toe zijn. Door een keuze te maken voor een van de verschillende jaarplanningen zorg je ervoor dat het klopt met de doelen die je hebt als school. Bijvoorbeeld wanneer je de stap naar meer onderzoekend leren wil maken of juist praktisch, met een jaarplanning toegespitst op onderwijs in units.

Faqta Wereld versie 2: Aangepaste jaarplanningen

Vanaf schooljaar 24-25 kun je de thema’s van Faqta Wereld versie 2 gaan gebruiken. Vanzelfsprekend hebben we daar nieuwe jaarplanningen voor gemaakt. Wanneer je een van die jaarplanningen toepast, maak je gebruik van alle voordelen die de nieuwe versie van Faqta biedt, zoals verbeterde doorlopende leerlijnen, waardoor je van groep 1 t/m 8 een samenhangend lesprogramma hebt, en je behandelt hetzelfde onderwerp bij wereldoriëntatie en begrijpend lezen.

De voordelen en verbeteringen van Faqta Wereld versie 2 hebben we in deze folder op een rijtje gezet. 

Download hier de folder

Welke jaarplanningen zijn er?

Voor onze lesmethodes hebben we een aantal verschillende jaarplanningen opgesteld waarbij rekening gehouden is met de tijd die je voor dit vak in kunt ruimen. Uiteraard komen daarbij alle kerndoelen aan bod. Zo zijn er jaarplanningen gericht op thematisch werken waarbij begrijpend lezen in het programma kan worden opgenomen,  een jaarplanning waarin onderzoekend leren uitgangspunt is of je kiest voor een jaarplanning die vooral gericht is op natuur & wetenschap. En er zijn jaarplanningen voor scholen die in units werken waarbij je met de leerlingen niet twee jaar achter elkaar hetzelfde onderwerp behandelt.

 Kies je voor Faqta Wereld versie 1 of versie 2?

Vanaf schooljaar 2024-2025 heb je de keuze om een jaarplanning te kiezen waarin alleen de thema’s van Faqta Wereld versie 1 opgenomen zijn, of je kiest voor een van de nieuwe jaarplanningen waarbij je gaat werken met Faqta Wereld versie 2. Vanzelfsprekend adviseren we in eerste instantie om een keuze voor versie 2 te maken zodat je van alle voordelen profiteert. Het kan natuurlijk zo zijn dat je als school deze stap pas in een later stadium wilt zetten. Daarom blijven alle oude thema’s beschikbaar, inclusief de bijbehorende planningen.

Daarnaast heb je bij iedere planning de optie om een jaarplanning voor losse groepen te kiezen of voor combinatiegroepen. Voor de combinatiegroepen is de planning zo gemaakt dat je leerlingen niet twee jaar achter elkaar hetzelfde onderwerp behandelen. De thema’s kun je dan bijvoorbeeld zowel in groep 5 als groep 6 gebruiken waarbij je uiteraard kunt differentiëren op niveau. 

Behalve de jaarplanning zelf hebben we ook overzichten gemaakt met de materialen die je per thema nodig hebt wanneer de leerlingen opdrachten in de doeboeken gaan maken. Zo hoef je dat niet per thema uit te zoeken. 

Jaarplanning_Versie2_01-1
In de jaarplanning voor Faqta Wereld versie 2 zijn de nieuwe thema's opgenomen.

Jaarplanning: Thematisch werken

Zoals de naam al zegt, werk je met deze complete jaarplanning thematisch en schoolbreed aan verschillende onderwerpen. De verschillende groepen werken aan dezelfde onderwerpen binnen leerlijnen zoals Weer, Werken en Aarde. Gebruik je naast Faqta Wereld ook onze methode voor begrijpend lezen? Dan vind je de aansluitende thema’s hiervoor ook terug in de planning. 
We hebben deze basisjaarplanning zo opgesteld dat je de kerndoelen voor Oriëntatie op jezelf en de wereld (SLO) kunt waarborgen en, desgewenst, die voor burgerschap en topografie.

Jaarplanning: Onderzoekend leren

Deze jaarplanning is bedoeld voor scholen die toe zijn aan een volgende stap. Met de jaarplanning Onderzoekend leren wordt er, net als bij thematisch werken, kerndoeldekkend gewerkt. Uiteraard bied je de verschillende vakken in thematische samenhang aan en werk je van groep 1 t/m 8 aan dezelfde leerlijnen. Daarnaast breid je ieder thema uit met een eigen onderzoek. Door je leerlingen vanuit hun nieuwsgierigheid een eigen onderzoeksvraag te laten bedenken, betrek zeactief in het leerproces. Met onderzoekend leren geef je hen de mogelijkheid op eigen niveau en tempo te leren over wat hen écht interesseert.

Jaarplanning: Natuur & wetenschap

De jaarplanning Natuur & wetenschap is bedoeld voor scholen die de basisjaarplanning al een tijdje gebruikt hebben maar toe zijn aan nieuwe onderwerpen. In deze planning komen de leerlijnen eten, ruimtevaart, landschap en planten en dieren terug. Meer gericht op natuur en wetenschap dus. Deze jaarplanning is eveneens schoolbreed in te zetten en er wordt kerndoeldekkend gewerkt. Met de bijbehorende doeboeken ontwikkelen de leerlingen vaardigheden als kritisch denken en samenwerken, zoals ze dat ook doen met de opdrachten uit de doeboeken bij de andere jaarplanningen. 

Jaarplanning voor groepen in units

Wanneer je als school groepen hebt met meer dan twee leerjaren bij elkaar, kan dat een extra uitdaging vormen om je lesprogramma op te zetten. Daarvoor bieden we speciale jaarplanningen die gericht zijn op units met groep 3/4/5, units met groep 5/6/7 en units met groep 6/7/8.

Meer informatie over de jaarplanningen?

Uitgebreide informatie over onze jaarplanningen vind je op de kennisbank van Faqta. In verschillende artikelen laten we onder andere zien hoe je de jaarplanningen klaarzet op het platform, maar ook praktische ondersteuning zoals een uitleg over hoe je de juiste doeboeken bestelt voor de door jullie gekozen jaarplanning.

Waarom is er niet één standaard jaarplanning? 

Iedere school is anders. Net zoals elke leerling op zijn eigen manier zou moeten kunnen leren en je als leerkracht moet kunnen lesgeven zoals jij het liefst doet. Dat willen we bij Faqta met onze methodes mogelijk maken. Maar het is natuurlijk niet bedoeling dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom kun je op het leerplatform instellen hoe jij de thema’s wilt gebruiken. Door bijvoorbeeld vooral de werkbladen in te zetten als je vooral op kennisverwerking zit of de doeboeken wanneer je meer vaardigheden als samenwerken en kritisch denken bij je leerlingen wilt trainen. Hetzelfde geldt voor de opzet van je lesprogramma. Daarvoor wil je een planning gebruiken die het beste past bij de school.

Zelf een jaarplanning maken

Binnen Faqta heb je de mogelijkheid om zelf een jaarplanning op te stellen. Dat hoeft namelijk niet moeilijk te zijn, maar je moet het wel zorgvuldig doen. Je houdt rekening met wat voor jouw visie op onderwijs belangrijk is. Als je wilt dat alle kerndoelen behandeld worden, kies je daar de thema’s op uit.  En wanneer je alle voordelen van thematisch werken wilt benutten, ga je uit van de doorlopende leerlijnen. In dat geval wil je ook de samenhangende thema’s van wereldoriëntatie en begrijpend lezen tegelijkertijd behandelen.