Blog

Faqta Academie: “We kijken altijd naar de visie van een school”

In 2023 waardeerden leerkrachten de trainingen van Faqta met een gemiddeld cijfer van een 8. Het team Opleiding en Advies van Faqta gaf meer dan honderd trainingen, van implementatietraining tot teamtrainingen in coachend lesgeven en inspiratiesessies. Honderden leerkrachten kunnen daardoor nog meer uit Faqta halen. Op het eerste gezicht dus geen enkele reden om het anders aan te gaan pakken. Daar dachten Marloes van Willegen en haar team anders over: “Op scholen kunnen we telkens maar een beperkt aantal leerkrachten bereiken. Met webinars en open trainingen, die ook online te volgen zijn, zijn we beter toegankelijk én bieden we mogelijkheden om verder te verdiepen.”

In dit artikel vertelt Marloes van Willegen meer over de Faqta Academie en wat Faqta daarmee wil bereiken voor alle leerkrachten die met onze methodes werken. Marloes heeft gewerkt als leerkracht en heeft een master Onderwijswetenschappen op zak. Als manager van team Opleiding & Advies heeft ze samen met haar collega's de Faqta Academie opgezet. Haar doel hierbij is zoveel mogelijk leerkrachten te ondersteunen bij hun ontwikkeling en de vernieuwing van het onderwijs. Haar favoriete vak is wereldoriëntatie, waar ze graag haar eigen draai aan gaf en nu leerkrachten hierbij ondersteunt.

Wat biedt de Faqta Academie?

Met de Faqta Academie heeft team Opleiding & Advies voor dit jaar twee belangrijke doelen. Enerzijds ligt de focus op nieuwe Faqta-scholen op weg helpen bij de methode en thematisch werken. Anderzijds willen we scholen die al een tijdje met Faqta werken, handvatten bieden om er meer uit te halen. “Dit gaan we op verschillende manieren doen. We willen ondersteunen, jou als leerkracht meer grip geven”, legt Marloes uit aan de hand van het trainingsaanbod. “Dat doen we met advies, waarbij we zeker niet gaan opleggen hoe jij voor de klas zou moeten staan. We sluiten aan op hoe jij het liefst lesgeeft. Of breder, hoe je met Faqta een passende invulling aan de schoolvisie kunt geven.” 

Academie-2-1-1Stefan Draijer (links) en Marloes van Willegen (rechts)

Teamtrainingen voor jouw school

Marloes benadrukt dat de teamtrainingen onderdeel blijven van het trainingsprogramma van Faqta: “Het is namelijk een heel goed middel. Na een implementatie- of inspiratietraining zie je dat een team echt stappen maakt.” Dit geldt eveneens voor trainingen in coachend lesgeven of over lesgeven aan het jonge kind. Uiteraard komt aan bod hoe je de methodes van Faqta daarvoor kunt inzetten. Daarbij gaan de trainers altijd uit van de behoefte van de leerkrachten. Voorafgaand aan een teamtraining wordt daartoe een intake gedaan. “Zo zorgen we ervoor dat je de mogelijkheden van Faqta gaat benutten op een manier die bij jou past. Dat kan voor iedere leerkracht anders zijn. Geen enkele training is precies hetzelfde. Zelfs een implementatietraining wordt deels op maat gemaakt.” Dit vraagt extra voorbereidingstijd van de trainers maar hierdoor sluit een training wel beter aan op de vraag van een school.

Open programma voor nieuwe leerkrachten

Nieuw dit jaar binnen de Faqta Academie is het zogenaamde open programma. “Hiermee willen we de leerkrachten ondersteunen die nog onbekend zijn met Faqta. Waar de rest van het team al een implementatietraining heeft gevolgd en in de praktijk ervaring heeft opgedaan, moet de nieuwe leerkracht zijn weg nog vinden.” Deze open trainingen worden zowel online als op locatie in Utrecht gegeven met als doel de leerkracht in korte tijd verder te helpen.

Inhoudelijk volgen de trainingen binnen dit programma deels de onderwerpen van de teamtrainingen zoals implementatietrainingen voor Faqta Wereld en Faqta Lezen, of over lesgeven aan het jonge kind. Daarnaast is het open programma zeer geschikt voor leerkrachten die meer uit de methodes willen halen of hun onderwijs willen vernieuwen. Wanneer je meer op het ontwikkelen van vaardigheden bij je leerlingen wil zitten, is de training ‘Haal meer uit je doeboeken’ zeer geschikt. Tijdens de implementatietraining voor Faqta Lezen ontdek je de mogelijkheden die Faqta voor begrijpend lezen biedt en leer je onder andere de basis van de close reading-aanpak. Marloes: “Alles komt aan bod. Wat zijn de didactieken? Welke pedagogische gedachte zit erachter en hoe zit de methodiek in elkaar.”

Academie-4Na afloop van het open programma ontvang je jouw certificaat

Gratis waardevolle webinars

Omdat de werkdag van een leerkracht vaak al overvol is, kan het soms lastig zijn om een training in te plannen. En dat doe je al op de verschillende studiedagen. Met onze gratis webinars heb je hier meer vrijheid in. In een half uur word je dan bijgepraat over een onderwerp waar jij interesse in hebt.
“Vorig jaar hebben we onze eerste webinar gehouden”, vertelt Marloes. “Dat was een online event waarmee we leerkrachten ondersteunden bij de start van het nieuwe schooljaar.” Dit bleek een uitstekend medium om in een korte tijd Faqta-gebruikers snel op de hoogte te brengen. Dit jaar kun je al webinars volgen over onderwerpen als begrijpend lezen en thematisch werken. Praktische zaken als hoe je een jaarplanning maakt, staan daarbij ook op het programma.

Wat maakt de Faqta Academie zo uniek?

Alle onderwerpen komen in de verschillende trainingen en webinars terug; online, op onze trainingslocatie en bij jou op school. Op die manier kun je kiezen wat bij jou past. En zo kun je als school gemakkelijk een trainingsprogramma voor je team samenstellen, indien gewenst aangepast op de behoefte van de individuele leerkracht.

Bij alle trainingen is het uitgangspunt dat de deelnemers elkaar stimuleren en inspireren. De trainers nemen daarin een actieve rol aan. Omdat ze zelf ook leerkracht zijn, weten ze waar jij tegenaan loopt. Bij een implementatietraining bijvoorbeeld gaan de deelnemers echt zelf aan de slag. “Het is meer dan een uitleg waarin we laten zien op welke knoppen je moet klikken”, legt Marloes uit. “Zo ga je je eigen thema voorbereiden en we denken er samen over na hoe je dat in jouw groep kunt toepassen.” 

Dat is vanzelfsprekend wanneer je samen met je collega’s een training volgt. Dan wil je immers op één lijn komen wat betreft de invulling die je aan de methode geeft. Tijdens het open programma maak je kennis met leerkrachten van andere scholen. Dat biedt zelfs nog meer mogelijkheden om ideeën op te doen en erachter te komen hoe anderen invulling geven aan hun lessen. “We maken die trainingen daarom echt interactief. Het is niet alleen maar zenden. Ook niet bij de online trainingen. Dan is er altijd de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en zorgen we voor interactie door break-out rooms in te zetten.”

Op maat gemaakt

Geen school is hetzelfde en als leerkracht kom je het beste tot je recht als je op jouw manier les kunt geven. Met de Faqta Academie hebben we de middelen om voor iedere school een op maat gemaakt leerpad samen te stellen; een meerjarenplan waarbij we kijken hoe de doelen die een school met Faqta heeft, concreet kunnen maken. Het programma wordt samengesteld, en de trainingen worden vormgegeven, met die doelen in het achterhoofd. Beginnen met een implementatietraining ligt voor de hand. “Wanneer een school aangeeft vooral meer aandacht aan vaardigheden te willen besteden, zullen we in die training uitgebreider op de doeboeken ingaan, dan bij een school die op zoek is naar hoe thematisch werken meer vorm kan krijgen.”

Aan de slag!

Bekijk de agenda en kies waar jij je verder in wilt verdiepen. Verdiep je door middel van een training of ontdek nieuwe mogelijkheden met een van de webinars. Of neem met ons contact op als je advies wil over een teamtraining of leerpad voor jouw school.