Blog

Wat is burgerschapsvorming?

Wat is een democratie, hoe werken verkiezingen en hoe ziet onze rechtsstaat eruit? Antwoord op deze vragen komen aan bod bij burgerschapsvorming. Vanaf augustus 2021 is burgerschapsvorming een verplicht vak in het primair onderwijs. Dit betekent dat jij waarschijnlijk ook burgerschap geeft of gaat geven. Hoe geef je op een leuke en leerzame manier burgerschap? In dit artikel laten we je zien hoe je dit kunt doen.

Leer de leerlingen geleidelijk over burgerschap

Met burgerschapslessen leer je jouw leerlingen over actief burgerschap en sociale cohesie. Met ‘actief burgerschap’ leren leerlingen hoe ze deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en actief aan de samenleving bijdragen. En met sociale cohesie leren de leerlingen over gezamenlijke waarden met elkaar, en dat iedereen gelijkwaardig is. Leerlingen leren hoe ze met elkaar kunnen samenleven. 

Vanaf groep 5 leren leerlingen over burgerschap. Meningen, wetten, regels… wat vinden jouw leerlingen er allemaal van? Biedt de stof geleidelijk en over verschillende jaren aan, zodat de leerlingen uitgebreid op alle onderwerpen in kunnen gaan.

 

Een leerlijn over 4 jaar kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien:

Groep 5: het burgerschapsthema begint heel dichtbij de belevingswereld van leerlingen. De leerlingen leren over regels en afspraken, wat eerlijk en oneerlijk is en wat vrijheid en gelijkheid is.

Groep 6: zoom uit naar de wereld om de leerlingen heen. De leerlingen leren over de stad, het dorp en het land met regels, afspraken en besluitvorming.

Groep 7: leer de leerlingen over de democratische cultuur in Nederland. De leerlingen leren over meningsverschillen, conflicten en vrijheid.

Groep 8: behandel de Nederlandse rechtsstaat en maak de stap naar de EU. De leerlingen leren over samenwerking, afspraken en wetsvorming. 

 

Welke kerndoelen komen terug in de thema’s burgerschap?

Met lessen over burgerschap komen diverse kerndoelen naar voren. De volgende kerndoelen komen hoofdzakelijk aan bod:

  1. Kerndoel 36: de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting. 

  2. Kerndoel 37: leerlingen leren zich te gedragen met respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

  3. Kerndoel 38: leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen en leren respectvol omgaan met seksualiteit en met diversiteit, waaronder seksuele diversiteit. 

Door focus te geven aan burgerschap, en op een leuke en leerzame manier les te geven, leren jouw leerlingen over waarden, de democratie en de rechtsstaat. Ze leren over de samenleving en kunnen al hun kennis meenemen naar de toekomst.