Blog

Samen met nieuwe aandeelhouder zet Faqta vol in op onderwijsinnovatie

Deze maand bereikte Faqta een akkoord met Klett Gruppe over een grote kapitaalinjectie en de overname van de aandelen van de business angels. Daarmee neemt het Duitse uitgeversconcern een significant minderheidsbelang in de Utrechtse scale-up. Hiermee stelt de Utrechtse onderwijsvernieuwer niet alleen de toekomst voor de lange termijn veilig, maar het betekent ook groeigeld om op korte termijn verder te innoveren. Klett is een internationaal uitgeversconcern dat actief is in 20 landen met 90 bedrijven en staat bekend als een strategische investeerder die inzet op vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Anouk Binkhuysen, CEO van Faqta: “Faqta en Klett kijken door dezelfde bril naar de toekomst van het onderwijs.”

Van innovatief leerplatform naar een volledig geïntegreerd curriculum voor basisscholen

Met de investering van Klett komt een volgend doel van Faqta weer een stapje dichterbij: onderwijsvernieuwing door een volledig geïntegreerd curriculum voor het basisonderwijs aan te bieden. “Dat is ook waar onze klanten steeds om vragen”, zegt Anouk.
Faqta is in 2016 gestart als innovatief leerplatform waarbij leerlingen veel samenwerken, leren door middel van divers beeldmateriaal en werken aan hun 21e-eeuwse vaardigheden. In het begin was Faqta enkel een lesmethode voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek), afgelopen jaar kwamen daar burgerschap en een uitbreiding voor kleuters bij. Komend schooljaar biedt het bedrijf ook digitale geletterdheid en begrijpend lezen aan. De volgende stappen zijn het ontwikkelen van eerst een methode voor taal en later ook rekenen. Al deze vakken zullen in samenhang met elkaar worden aangeboden met als doel een geïntegreerd curriculum te bieden. Op die manier krijgen de losse vakken in het basisonderwijs meer betekenis voor de leerlingen en leerkrachten.

KlettPers-7Van links naar rechts: Wouter Delken (Faqta), Ludo Stroobants (Klett), Anouk Binkhuysen (Faqta).

SaaS-bedrijf tussen traditionele onderwijsuitgeverijen 

Klett heeft een duidelijke visie op hoe het onderwijs van de toekomst eruit zal zien. Digitale oplossingen worden op dit moment in het onderwijs nog te weinig benut en dat is wel waar het concern op inzet. Als SaaS-bedrijf sluit Faqta daarop aan, maar wijkt, zelfs in 2023, af van wat nog altijd gangbaar is binnen de onderwijsbranche. Het bedrijf geeft geen leerboeken uit die snel verouderen, maar biedt een leerplatform dat continu aangepast wordt aan recente ontwikkelingen. Voor scholen betekent dit dat zij hun leerlingen lesmateriaal kunnen bieden dat altijd up-to-date is. Met deze werkwijze sluit Faqta aan op de toekomstvisie van Klett, waardoor het voor het Duitse uitgeversconcern een interessante onderwijspartner is om in te investeren.

Waar het overgrote deel van de (grote) educatieve uitgevers nog altijd werkt met schoolleveranciers, opereert Faqta volledig rechtstreeks met scholen. Scholen nemen licenties en lesmaterialen bijvoorbeeld rechtstreeks af bij Faqta. “Wij hebben altijd rechtstreeks contact met de scholen en de leerkrachten”, legt Anouk uit. “Onze adviseurs weten wat er speelt op de scholen en weten dan ook als beste hoe we hen kunnen ondersteunen bij de onderwijstransitie die de school voor ogen heeft.”

Meer aandacht voor training van leerkrachten

Uiteindelijk zijn het de leerkrachten die het onderwijs maken. Dat is het uitgangspunt voor de visie van zowel Faqta als Klett. Het vernieuwen van het onderwijs probeert Faqta namelijk niet alleen te bereiken door middel van een innovatief leerplatform en een geïntegreerd curriculum. Er is minstens net zoveel aandacht voor het opleiden van de leerkrachten en het samen met die leerkrachten vernieuwen van het onderwijs. 

Faqta begeleidt scholen bij de transitie van hun onderwijs naar 21e-eeuwse maatstaven en is daarvoor sinds dit jaar een erkend opleidingsinstituut. Met diverse in eigen huis ontwikkelde trainingen ondersteunt Faqta leerkrachten, bijvoorbeeld met een module voor coachend lesgeven of onderzoekend leren. Volgens Anouk is die drang naar vernieuwing en verbetering er zeker bij de leerkracht: ”Ze krijgen er alleen niet de tijd en de ruimte voor. Met onze aanpak nemen we ze werk uit handen en door middel van onze trainingen bieden we ze daar de mogelijkheden voor.” Met de investering van Klett zal Faqta nog meer gaan inzetten op het opleiden van leerkrachten. “Als één van de grootste uitgeversconcerns van Europa in jou gelooft en in je wil investeren, wil dat wel iets zeggen.”