Blog

Bij juf Daniëlle in de klas krijgt een thematisch lesprogramma vorm

Hoe krijgen we de leerlingen meer gemotiveerd voor taal? Dat is de vraag die het team van IKC Spoorbuurt zichzelf onlangs stelde. Taal is namelijk een van de belangrijkste vakken op school. Hun oplossing: minder taallessen geven. Maar hoe zorgen ze er dán voor dat leerlingen wel genoeg leren?

Daniëlle is leerkracht van groep 5 op IKC Spoorbuurt in Anna Paulowna. Sinds dit schooljaar werken ze er met Faqta voor de wereldoriëntatievakken. Doordat ze minder taallessen geven, houden ze meer tijd over voor wereldoriëntatie. De leerlingen zijn er blij mee omdat ze wereldoriëntatie over het algemeen leuker vinden dan taal. Maar dat er minder taallessen gegeven worden, wil niet zeggen dat taal minder aandacht krijgt in het lesprogramma. “Een deel van wat we eerst deden tijdens de taallessen, koppelen we nu thematisch aan wereldoriëntatie”, vertelt Daniëlle. 

Juf-Danielle-legt-uit-leerlingen-samenvattingJuf Daniëlle geeft uitleg bij de stof op het digibord en leert de leerlingen hoe ze die informatie kunnen samenvatten.

Oefenen met samenvatten terwijl je leert over de Grieken en Romeinen

Vandaag werkt Daniëlle klassikaal aan het thema Grieken en Romeinen. Ze bespreekt met de leerlingen de video’s, informatie en vragen op het digibord. Vervolgens haalt ze samen met de leerlingen de belangrijkste informatie eruit; ze modelt voor de leerlingen hoe zij de tekst zou samenvatten en de leerlingen schrijven dit op in hun schrift. “Op deze manier oefenen ze met samenvatten”, legt Daniëlle uit. “Tegelijkertijd verwerken ze de kennis. In een volgende les gaan de leerlingen dit zelf oefenen wanneer ze zelfstandig werken.” 

Om de leerlingen nog wat extra houvast te geven, zet ze de belangrijkste woorden ook op het digibord. Zo werkt ze aan woordenschat wat bij begrijpend lezen ook weer van pas komt. Voor sommige leerlingen gaat het nog wat snel: “Ja, maar, juf, u kunt het typen en wij moeten het opschrijven!” Een andere leerling reageert direct: “Maar van zelf opschrijven leren we het beter.”

“Van zelf opschrijven leren we het beter!”

Het thema gaan de leerlingen dit keer afsluiten met een werkstuk. Op het digibord laat Daniëlle de werkstukken van de leerlingen zien en bespreekt de voortgang klassikaal. “Zo leren de leerlingen ook van elkaar”, zegt ze. Aan de hand van voorbeelden legt ze uit hoe je een goede indeling maakt met hoofdstukken en paragrafen. Ook aan de opmaak wordt aandacht besteed. Ze geeft bijvoorbeeld aan dat je beter niet te veel kleuren en lettertypes door elkaar kunt gebruiken.

leerlingen-maken-samenvatting-in-schrift
In hun schrift maken de leerlingen een korte samenvatting van de informatie die ze op het digibord te zien krijgen.

In de klas merkt Daniëlle dat de leerlingen meer betrokken zijn bij de taallessen. “Doordat het nu thematisch samenhangt met de onderwerpen bij wereldoriëntatie, vinden ze het veel leuker”, stelt Daniëlle. De leerlingen zijn vanuit meerdere invalshoeken met een onderwerp bezig, waaronder dus taal. Als leerkrachten houden ze wel extra de kerndoelen voor taal in de gaten en zorgen ze ervoor dat die allemaal worden behandeld: “Alleen gebruiken we daar nu vaker Faqta voor.” 

Meer weten over hoe je thematisch kunt werken met Faqta? Ontdek hoe het werkt.